Denmark

Oplysninger til patienter og sundhedspersonale

Oplysningerne på denne side tjener generelle formål og skal støtte korrekt og sikker brug af Farydak® (panobinostat). Formålet er at sikre, at patienter og sundhedspersonale er opmærksomme på og tager hensyn til kravene i forbindelse med brugen af Farydak®.

Produktrelaterede oplysninger indeholdt heri er underlagt godkendelsen af de lokale myndigheder.

Indberetning af formodede bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, skal du kontakte din læge eller sundhedspersonalet. Dette gælder også for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne vejledning. Når du indberetter en bivirkning, skal du sørge for at angive produktnavnet samt batchnummeret.

Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, www.meldenbivirkning.dk. Ved at indberette bivirkninger kan du være med til at sikre, at der er adgang til flere oplysninger om dette lægemiddels sikkerhed.

Alternativt kan du rapportere bivirkninger via e-mail til: pv@pharmaand.com.

Databehandlingen er i overensstemmelse med de lovmæssige krav. Yderligere oplysninger kan findes her https://www.pharmaand.com/privacy-policy/