Finland

Tietoa potilaille ja tukihenkilöstölle

Yleisen lomakkeen ja vakuutuksen tällä sivulla olevat tiedot ovat oikeita ja jotka voivat vahingoittaa Farydak®-laitetta (panobinostaatti). Tavoitteena on varmistaa, että potilaat ja terveydenhuollon henkilöstö tietävät ja ottavat huomioon Farydakin® käyttöön liittyvät vaatimukset.

Tuotteisiin liittyvät tiedot edellyttävät paikallisten viranomaisten hyväksyntää.

Epäillyistä sivuvaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, ota yhteys lääkäriisi tai terveydenhuollon ammattilaiseen. Tämä koskee myös sivuvaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä oppaassa. Kun ilmoitat haittavaikutuksesta, muista liittää mukaan tuotteen nimi ja eränumero.

Voit myös ilmoittaa sivuvaikutuksista suoraan Norjan lääkevirastolle, . Raportoimalla sivuvaikutuksista voit varmistaa, että saatavilla on enemmän tietoa tämän lääkkeen turvallisuudesta.

Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa sivuvaikutuksista sähköpostitse osoitteeseen: pv@pharmaand.com

Tietojen käsittely tapahtuu lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja löytyy täältä. https://www.pharmaand.com/privacy-policy/