Norway

Informasjon til pasienter og helsepersonell

Informasjonen på denne siden tjener generelle formål og er ment å støtte riktig og sikker bruk av Farydak® (panobinostat). Formålet er å sikre at pasienter og helsepersonell er klar over og tar hensyn til kravene i forbindelse med bruk av Farydak®.

Produktrelatert informasjon her er underlagt godkjenning av lokale myndigheter.

Rapportering av mistenkte bivirkninger

Hvis du opplever bivirkninger, kontakt legen din eller helsepersonell. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i denne veiledningen. Når du rapporterer en bivirkning, sørg for å inkludere produktnavn og batchnummer.

Du kan også melde bivirkninger direkte til Statens legemiddelverk, www.legemiddelverket.no/meldeskjema. Ved å rapportere bivirkninger kan du bidra til å sikre at det er tilgang til mer informasjon om sikkerheten til dette legemidlet.

Alternativt kan du rapportere bivirkninger via e-post til: pv@pharmaand.com

Databehandlingen skjer i henhold til lovkravene. Mer informasjon finner du her https://www.pharmaand.com/privacy-policy/