Norway

Informasjon til pasienter og helsepersonell

Informasjonen på denne siden tjener generelle formål og er ment å støtte riktig og sikker bruk av Farydak® (panobinostat). Formålet er å sikre at pasienter og helsepersonell er klar over og tar hensyn til kravene i forbindelse med bruk av Farydak®.

Produktrelatert informasjon her er underlagt godkjenning av lokale myndigheter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Rapportering av mistenkte bivirkninger

Hvis du opplever bivirkninger, kontakt legen din eller helsepersonell. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i denne veiledningen. Når du rapporterer en bivirkning, sørg for å inkludere produktnavn og batchnummer.

Du kan også melde bivirkninger direkte til Statens legemiddelverk, www.legemiddelverket.no/meldeskjema. Ved å rapportere bivirkninger kan du bidra til å sikre at det er tilgang til mer informasjon om sikkerheten til dette legemidlet.

Alternativt kan du rapportere bivirkninger via e-post til: pv@pharmaand.com

Databehandlingen skjer i henhold til lovkravene. Mer informasjon finner du her https://www.pharmaand.com/privacy-policy/